รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือน-ข้าราชการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ผู้ดูแลระบบ DL-ICT เลขที่ 99 หมู่ 9 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190   
Create by : http://msglive.org Version 3.3.1 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.